Partner in de spotlight: Hegeman

Maak kennis met één van de partners van Werken in Nijverdal: Hegeman. Lees meer over waarom Hegeman zich heeft aangesloten, wat de verwachtingen waren en wat er zo waardevol aan deze samenwerking is. Want, zoals Hegeman zegt, je hoeft niet naar Zwolle, Almelo of Enschede voor een leuke baan. Die vind je gewoon op fietsafstand.

Wat heeft jullie ertoe aangezet om deel te nemen aan dit platform?

“Werving van nieuwe collega’s, zichtbaarheid en de (laagdrempelige) samenwerking met andere bedrijven in de gemeenten en organisaties in de regio (kennisdeling).”

– Frank Hegeman, directeur

Welke functies of aspecten van het platform vind je het meest waardevol en waarom?

“Zichtbaarheid van de werkgevers in Nijverdal. Bewustwording creëren dat je niet naar Zwolle, Almelo of Enschede hoeft, aangezien er genoeg uitdagingen in onze achtertuin zijn. We bieden met de activiteiten en het loket één plek waar werk- en stagezoekenden zich kunnen melden om verder geholpen te worden zodat we een kandidaat langer aan Nijverdal kunnen binden (vanwege het ruimte aanbod in bedrijven en verschillende sectoren) dan de contacten die je anders maar met één bedrijf hebt.”

– Loes Runneboom, HR

Wat zijn je verwachtingen met de deelname aan Werken in Nijverdal?

“We verwachten echt niet op korte termijn tientallen nieuwe collega’s, maar wel dat meer mensen ervoor kiezen in de regio te gaan/blijven werken. En dat we als organisaties van elkaar kunnen leren. Niet alleen op het gebied van werving, maar ook op het gebied van goed werkgeverschap en HRM.”

– Loes Runneboom, HR

Is er nog iets anders dat je zou willen delen over je ervaring met dit platform?

“De onderlinge samenwerking moet nóg beter. Het komt nu nog te vaak aan op dezelfde schouders. De verschillende initiatieven moeten echt breder gedragen worden. Niet alleen in woorden en het bijwonen van een paar overleggen per jaar, maar ook met zichtbaarheid naar buiten toe. Techniek Tastbaar, een evenement dat onlangs in Almelo werd georganiseerd, is hierin helaas een “mooi” voorbeeld.”

-Frank Hegeman, directeur