Partner in de spotlight: Lumio

Maak kennis met één van de partners van Werken in Nijverdal: Lumio. In deze rubriek vertelt Bastiaan Gerrits, Creatief Specialist, waarom Lumio is aangesloten als partner bij Werken in Nijverdal en over hun ervaringen met het platform.

Wat heeft jullie ertoe aangezet om deel te nemen aan dit platform?

“Wij vinden het belangrijk als bedrijf om aangesloten te zijn bij dit soort initiatieven om het contact met mogelijk nieuwe werknemers op een bereikbare en laagdrempelige manier te realiseren. Door met meerdere en verschillende bedrijven je krachten te bundelen komen de mensen op de juiste plek terecht. Het tekort aan technische krachten is en blijft in de toekomst een probleem, door deze samenwerking straal je uit dat er veel te bieden is.”

Welke functies of aspecten van het platform vind je het meest waardevol en waarom?

“Contact leggen met andere bedrijven en kijken waar de raakvlakken zijn.”

Wat zijn je verwachtingen met de deelname aan Werken in Nijverdal?

“Stagiaires en toekomstige werknemers aan ons bedrijf verbinden.“

Is er nog iets anders dat je zou willen delen over je ervaring met dit platform?

“Het is belangrijk om talent en werkgelegenheid op een goede manier onder te brengen in Nijverdal, samen ben je sterker.”