Partner in de spotlight: Niverplast

Maak kennis met één van de partners van Werken in Nijverdal: Niverplast. ‘Hoe cliché het ook klinkt: samen sta je sterker dan alleen’, aldus Aniek Olde Kalter van Niverplast. In deze rubriek vertellen Aniek en Anne waarom Niverplast is aangesloten als partner bij Werken in Nijverdal en over hun ervaringen met het platform.

Wat heeft jullie ertoe aangezet om deel te nemen aan dit platform?

“Het klinkt natuurlijk heel cliché, maar ook wij geloven dat het ons allemaal sterker maakt, wanneer wij –  als bedrijven in Nijverdal –  onze krachten bundelen. Of het nu gaat om het delen van kennis en ervaringen of het doorverwijzen van werknemers en klanten, op alle facetten kunnen we elkaar beter helpen dan tegenwerken. Zo kan het best zijn dat een werknemer – al praten wij liever over collega’s – bij ons niet op zijn plek is, maar bij één van de andere bedrijven perfect in het plaatje past.  De redenen hiervoor kunnen heel uiteenlopend zijn. Het kan liggen aan de werkzaamheden, maar ook het soort organisatie. Dan is het toch mooier om te kijken naar de randvoorwaarden waarbinnen iemand goed functioneert en waar hij blij van wordt, dan heel hard proberen om de persoon te veranderen? Daarbij willen we echt buiten de gebaande paden kijken.”

– Aniek Olde Kalter, HR

Welke functies of aspecten van het platform vind je het meest waardevol en waarom?

“Het is mooi dat we elkaar als vriend zien en niet als vijand. Dit terwijl we, als het op HR-gebied aankomt, ook in dezelfde vijver met potentiële kandidaten vissen. De sfeer is juist heel open, we delen successen, maar ook tegenvallers. We hebben vaak dezelfde moeilijkheden waar we tegenaan lopen. Hoe mooi is het dan dat we niet allemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. We weten elkaar te vinden en delen veel informatie met elkaar.”

– Anne Poortman, HR

Wat zijn je verwachtingen met de deelname aan Werken in Nijverdal?

“Onze verwachting is dat we voor het derde jaar weer succesvolle open dagen en open avonden organiseren, maar ook dat we het netwerk verder uitdiepen. We willen ons niet alleen richten op het werven van nieuwe medewerkers, maar ook op andere vlakken laten zien dat Nijverdal veel te bieden heeft voor (jong) talent, echt een community vormen, samen als sterk front naar buiten treden.”

– Anne Poortman, HR

Is er nog iets anders dat je zou willen delen over je ervaring met dit platform?

“Eigenlijk kunnen wij het voor andere bedrijven alleen maar aanbevelen om je aan te sluiten bij dit netwerk. Je vergroot je kennis, het is laagdrempelig en het vraagt slechts een kleine investering. “

– Aniek Olde Kalter, HR